นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 
ตั้งเจริญรับประกันความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยมีนโยบายรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ระบุในใบส่งสินค้า โดยเงื่อนไขของสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนมีดังต่อไปนี้

 หากสินค้าที่ท่านได้รับ ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผิดสี ผิดรุ่น หรือผิดขนาด
ทางเรายินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมขาย คือ สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการแกะบรรจุภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น เราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าและส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน
 
 หากสินค้าที่ท่านได้รับ มีการชำรุดระหว่างการจัดส่ง
ทางเรายินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า และเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าและส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน

 หากท่านต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้าเนื่องจากเหตุผลอื่นๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ทางเรายินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมขาย คือ สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการแกะบรรจุภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การขอรับเงินค่าสินค้าหรือค่าขนส่งคืน
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเอกสารได้ที่ Line: @tangcharoen, tangcharoenstore@gmail.com หรือโทร 081-956-5093 โดยเอกสารทั้งหมดมีดังต่อไปนี้
• ชื่อ-สกุล ของผู้ใช้บริการ
• เลขที่ใบส่งสินค้า
• ใบเสร็จชำระเงินค่าส่งสินค้า (กรณีเปลี่ยน/คืน เนื่องจากความผิดพลาดของเรา)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาหน้าสมุดบัญชี
 
  เมื่อท่านได้รับการยืนยันให้สามารถเปลี่ยน/คืนสินค้า กรุณาส่งพัสดุมาที่
ตั้งเจริญ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน (แผนกคลัง) โทร.081-956-5093
250-252 ถนนปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
 
เงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน จะถูกโอนถึงท่านภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่เราได้รับเอกสารและสินค้าคืนครบถ้วน