ลูกค้ากลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับการพิจารณาการให้เครดิตเทอมเป็นเวลา 1 เดือนจากตั้งเจริญ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการเป็นลูกค้าเครดิตเทอม

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB