กาวลาเท็กซ์ TOA 4 ออนซ์

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

กาวลาเท็กซ์ TOA 4 ออนซ์ รุ่น LA22S
- ยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
- ไม่ผสมสารปรอท ตะกั่ว ไม่ทิ้งคราบสกปรกเมื่อแห้ง
- มีการแห้งตัวที่เหมาะสมตลอดจนการไหลตัวที่ดี
- ขนาด 4 ออนซ์