ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีแดง

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีแดง
- หัวปากกามี 2 ด้าน ด้านหัวกลมและหัวตัด
- หัวกลม ขนาดเส้น 2 มม.
- หัวตัด ขนาดเส้น 3-5 มม
- หัวสักหลาดไม่แตกยุ่ยง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน
- สำหรับเขียนทั่วไป เขียนป้าย หรือเน้นคำ
- สามารถเขียนบนพื้นผิววัสดุได้ทุกชนิด กระดาษ, โลหะ, พลาสติก, ถุงและอื่นๆ
- หมึกกันน้ำได้ ลบไม่ออก