แฟ้มเจาะกระดาษ Orca A4 สีเหลือง

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

แฟ้มเจาะกระดาษ Orca A4 สีเหลือง
- กระดาษหนา 300 แกรม
- ลิ้นแฟ้มพลาสติก ไม่คมบาดมือ
- เหมาะกับเอกสารขนาด A4
- ขนาด (กว้าง x ยาว) : 23 × 33.2 ซม.