คลิปบอร์ดปกหนัง Orca A-100 สีเขียวอ่อน

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

คลิปบอร์ดปกหนัง Orca A-100 สีเขียวอ่อน
- คลิปบอร์ดรุ่นมีปก เปิด-ปิดง่าย
- คลิปโลหะ ยึดเอกสารแน่น
- ปกหน้ามีช่องสอดกระดาษ สำหรับเขียนแยกหมวดหมู่
- มีที่แขวนผนังด้านบนบอร์ด
- สำหรับกระดาษขนาด A4