ซองเอกสารน้ำตาล 9x12 3/4 นิ้ว KA ไม่มีครุฑ

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ซองเอกสารน้ำตาล 9x12 3/4 นิ้ว KA ไม่มีครุฑ
- ตัวซองผลิตจากกระดาษคราฟท์
- ฝาซองมีแถบซิลิคอน ปิดซองโดยไม่ต้องใช้กาวหรือน้ำ
- เหมาะสำหรับบรรจุเอกสารขนาดไม่เกิน A4
- กระดาษหนา 125 แกรม
- ขนาด 9 x 12 3/4 นิ้ว