เครื่องคิดเลข Casio DJ-220D Plus

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

เครื่องคิดเลข Casio DJ-220D Plus
- จอ LCD แสดงตัวเลข 12 หลัก
- มีแป้น % และหน่วยความจำอิสระ
- คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
- คำนวณราคาขาย Mark up (MU)
- คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
- ตั้งระบบปรับทศนิยม (F, Cut , 5/4, ADD Mode)
- ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่