เครื่องคิดเลข Casio DM-1200FM

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

เครื่องคิดเลข Casio DM-1200FM
- จอ LCD แสดงตัวเลข 12 หลัก
- คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
- คำนวณต้นทุน ราคาขายหรือกำไรขั้นต้นของสินค้า (COST, SELL, MAR)
- มีปุ่มปรับทศนิยม cut, up, ADD Mode
- ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่