เครื่องคิดเลข Casio DX-120ST

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

เครื่องคิดเลข Casio DX-120ST
- หน้าจอ LCD แสดงตัวเลข 12 หลัก
- หน้าจอสามารถปรับระดับจอภาพได้
- คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
- ปรับทศนิยมได้ Cut, Up, 5/4, ADD Mode
- มีแป้นสำหรับคำนวณ % และ MU
- ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่