เครื่องคิดเลข Casio DX-12B-BK

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

เครื่องคิดเลข Casio DX-12B-BK
- จอภาพ LCD แสดงตัวเลข 12 หลัก
- มีหน่วยความจำ 2 หน่วย
- คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
- มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, Up, 5/4, ADD Mode
- มีแป้นสำหรับคำนวณ % และ MU
- มีแป้นสำหรับหาค่าสแควรูท
- ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่