ถ่าน Panasonic Neo 9V

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ถ่าน Panasonic Neo 9V
- ขนาด 9V
- กำลังไฟ 9 โวลต์
- เหมาะสำหรับใส่ไฟฉาย LED กล้องถ่ายรูป ไม่โครโฟน และรีโมทคอนโทรล
- ไร้สารปรอท ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ใช้งานได้ยาวนานกว่าถ่าน Panasonic ก้อนสีเขียวมากกว่า 5%