ถ่าน Panasonic Neo C (2 ก้อน)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ถ่าน Panasonic Neo R14NT/2SL C (2 ก้อน)
- ขนาด C
- กำลังไฟ 1.5 โวลต์
- เหมาะสำหรับใส่ไฟฉายและนาฬิกา
- ไร้สารปรอท ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ใช้งานได้ยาวนานกว่าถ่าน Panasonic ก้อนสีเขียวมากกว่า 5%
- บรรจุ 2 ก้อน/แพ็ค