สมุดฉีก ตราช้าง A4 70 แกรม

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

สมุดฉีก ตราช้าง A4 70 แกรม
- เส้นบรรทัดขนาด 8 มม.
- เหมาะสำหรับเขียนรายงานและจดบันทึก
- ฉีกด้านบนออกเป็นแผ่นได้
- กระดาษหนา : 70 แกรม
- ขนาด A4
- บรรจุ 50 แผ่น/เล่ม