บิลเงินสด Fuji No.3 2 ชั้น

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

บิลเงินสด Fuji No.3 2 ชั้น
- ชนิดไม่มีคาร์บอน 2ชั้น
- ชุดละ2ใบ 34 ชุด/เล่ม
- No.3 (10x17.5 ซม.)