บิลเงินสด Fuji No.0 2 ชั้น

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

บิลเงินสด Fuji No.0 2 ชั้น
- ชนิดไม่มีคาร์บอน 2ชั้น
- ชุดละ2ใบ 34 ชุด/เล่ม
- No.0 (18x25.7 ซม.)