โพสต์-อิท แฟล็กซ์ 1x1.7 นิ้ว

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

โพสต์-อิท แฟล็กซ์ 1x1.7 นิ้ว
- สามารถเขียนข้อความลงบนเทปได้
- ติดซ้ำได้หลายครั้ง ลอกออกง่าย
- ใช้สำหรับคั่นหน้าหนังสือ จัดหมวดหมู่เอกสาร
- ขนาดเทป : 1 x 1.7นิ้ว
- บรรจุ 25 แผ่น/สี, 5 สี/แพ็ค