โพสต์-อิท เพจ มาร์กเกอร์ 25x75 มม.

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

กระดาษโน๊ต Post-it เพจ มาร์กเกอร์ 25x75 มม.
- กระดาษโน้ตดัชนีชนิดกาวในตัว
- เหมาะสำหรับคั่นหน้าหนังสือ จัดหมวดหมู่เอกสาร
- ใช้ปากกาเขียนทับได้
- ลอกออก-ติดซ้ำได้ง่าย
- ขนาดกระดาษ : 25 × 75 มม. (1x3 นิ้ว)
- 3 สีๆละ 90 แผ่น