โพสต์-อิท เพจ มาร์กเกอร์ 15x50 มม. สีนีออน

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

โพสต์-อิท เพจ มาร์กเกอร์ 15x50 มม. สีนีออน
- กระดาษโน้ตดัชนีชนิดกาวในตัว
- เหมาะสำหรับคั่นหน้าหนังสือ จัดหมวดหมู่เอกสาร
- ใช้ปากกาเขียนทับได้
- ลอกออก-ติดซ้ำได้ง่าย
- ขนาดกระดาษ : 15 × 50 มม.
- 5 สีๆละ 90 แผ่น