กระดาษถ่ายเอกสาร Idea A4 70 แกรม

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

กระดาษถ่ายเอกสาร Idea A4 70 แกรม
 -กระดาษหนา 70 แกรม
 -ขนาด 210 × 297 มม. (A4)
 -บรรจุ 500 แผ่น/รีม