กระดาษถ่ายเอกสาร Double A B4 80 แกรม

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

กระดาษถ่ายเอกสาร Double A B4 80 แกรม
- กระดาษหนา 80 แกรม
- ขนาด 260 × 365 มม. (B4)
- บรรจุ 500 แผ่น/รีม