กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 90 แกรม

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 90 แกรม
- กระดาษหนา 90 แกรม
- ขนาด 210 × 297 มม. (A4)
- บรรจุ 500 แผ่น/รีม