กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 80 แกรม (5 รีม)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 80 แกรม (5 รีม)
- กระดาษหนา 80 แกรม
- ขนาด 210 × 297 มม. (A4)
- บรรจุ 500 แผ่น/รีม
- จำนวน 5 รีม/ลัง