กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A3 80 แกรม

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A3 80 แกรม
- กระดาษหนา 80 แกรม
- ขนาด 297 × 420 มม. (A3)
- บรรจุ 500 แผ่น/รีม