Pre-Order

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1824 S

คุณสมบัติสินค้า:

สินค้า Pre-Order จัดส่งภายใน 10 วันทำการ

Share

Share

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1824 S
- ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 240 มม.
- ลักษณะของเอกสารที่ทำลายแล้ว เป็นเส้นตรง (Straight-cut)
- ขนาดของเอกสารที่ทำลายแล้ว 4 มม.
- จำนวนแผ่นในการตัด 22-24 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
- ความเร็วในการตัด 6 เมตร/นาที
- เปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ (Photo-cell)
- สามารถย่อยลวดเย็บกระดาษ,คลิปเสียบกระดาษ,บัตรเครดิต, แผ่น CD และแผ่น DVD ได้
- ถอยหลังอัตโนมัติเมื่อมีกระดาษติด
- SSC-Smart Shred Control มีระบบบ่งบอกกระดาษที่ใส่ทำลายได้
- ระบบสวิทช์ควบคุมที่บ่งบอกสถานะการใช้งานละเอียดและชัดเจน
- SPS (Safety Protection System) ฝานิรภัยควบคุมช่องใส่กระดาษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- ภาชนะบรรจุเป็นตู้พร้อมถังรองเศษกระดาษเป็นพลาสติก แข็งแรง
- ไฟแสดงและหยุดอัตโนมัติเมื่อกระดาษเต็มถัง
- ไฟแสดงและหยุดอัตโนมัติเมื่อประตูถูกเปิดออก
- ระบบป้องกันความร้อนเกิน (Overheat)
- ระบบประหยัดไฟฟ้า ESM Energy Saving Mode
- มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก
- ขนาดมอเตอร์ 580 วัตต์
- ขนาดของช่องบรรจุเศษกระดาษ 50 ลิตร
- ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 39.5 x 29.1 x 63.5 ซม.
- น้ำหนัก 22 กก.
- รับประกันเครื่อง 1 ปี รับประกันใบมีดไม่แตกหักตลอดอายุการใช้งาน