ตรายางหมึกในตัว Xstamper

คุณสมบัติสินค้า:

ข้อความ

สำเนา สำเนาถูกต้อง รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาคู่ฉบับ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด เงินสด จ่ายแล้ว จ่ายเงินแล้ว อนุมัติ ยกเลิก ลับ ลับมาก ลับเฉพาะ ตรวจแล้ว ตรวจถูกต้องแล้ว A/C PAYEE ONLY

Share

Share

ตรายางหมึกในตัว Xstamper
- แท่นพลาสติก คุณภาพดี จับถนัด กระชับมือ
- ตัวยางผลิตจากประเทศญี่ปุ่น มีอายุการใช้งานนาน
- หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว
- สีหมึก : แดง
- ขนาดตัวอักษรแสดงผล : 13 × 42 มม.