เครื่องคิดเลข Casio DJ-120D Plus

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

เครื่องคิดเลข Casio DJ-120D Plus
- จอ LCD แสดงตัวเลข 12 หลัก
- มี "เสียง" ช่วยตรวจสอบการคำนวณ
- คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
- คำนวณราคาขาย Mark up (MU)
- คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และถอดสแควรูท
- ตั้งระบบปรับทศนิยม (cut, up, 5/4, ADD Mode)
- ตั้งทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง และตั้งเป็นเศษทศนิยม 2 ตำหน่งได้
- มีปุ่ม DISP เพื่อปรับรูปแบบของจุลภาค
- มีแป้น สำหรับลบตัวเลขถอยหลัง ครั้งละ 1 หลัก
- ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่